Meetkunde in 3D > Inproduct in 3D
1234567Inproduct in 3D

Inleiding

Hier zie je condenssporen van vliegtuigen. Als een vliegtuig met een constante snelheid en een vaste koers beweegt ontstaan ze bij mooi weer in hogere luchtlagen. Door de "bewegende" snelheidsvector ontstaan er lijnen in de lucht. Soms lijken ze loodrecht op elkaar te staan. Hoe kun je bepalen welke hoek twee vectoren met elkaar maken?

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met vectoren en hun inproduct in een 3D assenstelsel;

  • hoeken en afstanden van punten berekenen in 3D.

Voorkennis:

  • met vectoren rekenen in 2D, het inproduct van twee vectoren gebruiken;

  • werken met co√∂rdinaten en vectoren in een 3D assenstelsel;

  • hoeken en afstanden van punten berekenen in 3D.

verder | terug