Meetkunde in 3D > Lijnen en hoeken
1234567Lijnen en hoeken

Toepassen

Opgave 17Afgeknotte balk
Afgeknotte balk

De punten , , , , en bepalen een afgeknotte balk .

a

Welke coördinaten moet punt hebben? Licht je antwoord toe.

b

Bereken in graden nauwkeurig de hoeken van vierhoek .

c

Bereken het snijpunt van de lijnen en .

d

Bereken de afstand van punt tot lijn in twee decimalen nauwkeurig.

e

Bereken de oppervlakte van vierhoek in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug