Meetkunde in 3D > Lijnen en hoeken
1234567Lijnen en hoeken

Verkennen

Opgave V1

Een foton beweegt door de ruimte ten opzichte van een cartesisch -assenstelsel. De positie van op tijdstip is gegeven door . De eenheid van het assenstelsel is in cm.

a

In welke punten zit op , , en ?

b

Hoe komt het dat deze eindpunten allemaal op dezelfde rechte lijn liggen?

c

Waarom heeft elke vector dezelfde richting?

d

Het licht (een foton dus) beweegt met ongeveer m/s? In welke tijdseenheid is dus uitgedrukt?

Een tweede foton beweegt volgens de vector .

d

Hoe ziet de baan van foton er uit? Waar zit dit foton op ?

verder | terug