Vectoren in 3D > Lijnen en hoeken
1234567Lijnen en hoeken

Testen

Opgave 22

De zeshoekige piramide `T.ABCDEF` wordt gegeven door `A(5, 1, 0), B(5, 3, 0), C(3, 5, 0), D(1, 5, 0), E(1, 3, 0), F(3, 1, 0)` en `T(3, 3, 4)` .

a

Stel van de lijnen `AT` en `CT` een vectorvoorstelling op.

b

Bereken in graden nauwkeurig de hoek waaronder `AT` en `CT` elkaar snijden.

c

Bereken het snijpunt van de lijnen `CE` en `AF` .

d

Bereken de afstand van punt `A` tot lijn `DT` .

verder | terug