Krommen en oppervlakken > Ellipsen en hyperbolen
1234567Ellipsen en hyperbolen

Inleiding

De technieken die je bij lijnen, cirkels en parabolen hebt geleerd zijn ook bruikbaar bij andere vlakke krommen. Voorbeelden daarvan zijn de ellips en de hyperbool, maar ook de lemniscaat, de spiraal, het folium van Descartes, de conchoïde, enzovoorts. Je komt er in dit onderdeel diverse tegen...

Je leert in dit onderwerp:

  • enkele vlakke krommen beschrijven met een vergelijking en een parametervoorstelling;

  • symmetrie van vlakke krommen bewijzen.

Voorkennis:

  • werken met vergelijkingen en parametervoorstellingen van lijnen, cirkels en parabolen;

  • vergelijkingen van raaklijnen aan cirkels en parabolen opstellen;

  • snijpunten, hoeken en afstanden berekenen.

verder | terug