Meetkunde in 3D > Vlakken
1234567Vlakken

Inleiding

Figuur opent via muisklik
Dan draaibaar met rechter muisknop

Ook vlakken in de ruimte kun je beschrijven met vectorvoorstellingen. Alleen heb je dan twee parameters nodig. Je kunt echter een vlak in de ruimte ook door middel van een vergelijking beschrijven. En dat geldt niet alleen voor platte vlakken, maar voor allerlei oppervlakken...
Het werken met vergelijkingen van vlakken blijkt vaak handiger te zijn dan het gebruiken van parametervoorstellingen.

Je leert in dit onderwerp:

  • een vectorvoorstelling van een vlak opstellen;

  • het begrip normaalvector en de normaalvector van een vlak opstellen;

  • een vectorvoorstelling van een vlak omzetten in een vergelijking en omgekeerd;

  • het snijpunt van een lijn en een vlak berekenen;

  • de afstand van een punt tot een vlak berekenen.

Voorkennis:

  • met vectoren rekenen in 3D, het inproduct van twee vectoren gebruiken;

  • werken met vectorvoorstellingen van lijnen in 3D.

verder | terug