Krommen en oppervlakken > 3D krommen
12345673D krommen

Theorie

is een plaatsvector in een -assenstelsel die afhangt van de "tijd" . Het punt dat door deze plaatsvector wordt aangewezen beschrijft een driedimensionale kromme . (Hier is een Archimedische schroeflijn te zien als je de groene punt over de cirkel beweegt.)

De bijbehorende snelheidsvector is
.
De snelheid is de lengte van deze snelheidsvector:

De achterliggende theorie is onderdeel van het wiskunde B programma.

Bekijk je deze kromme vanuit de richting van één der assen, dan krijg je als aanzicht een tweedimensionale kromme. En daarin spelen behalve alleen de twee variabelen een rol die zijn uitgezet op de assen loodrecht op de kijkrichting.

verder | terug