Vectoren in 3D > Onderlinge ligging
1234567Onderlinge ligging

Testen

Opgave 19

Een regelmatige vierzijdige piramide heeft een grondvlak van cm bij cm en een hoogte van cm en staat in een cartesisch -assenstelsel. Punt is het punt . Punt is het snijpunt van de lijnen en . Punt is het midden van .

a

Laat door berekening zien dat de lijnen en elkaar kruisen.

b

Bereken de hoek die de lijnen en met elkaar maken.

c

Bereken de coördinaten van het snijpunt van lijn met vlak .

d

Bereken de afstand van punt tot vlak .

Opgave 20

Gegeven zijn de punten en .
Geef een vectorvoorstelling van de verzameling van alle punten die gelijke afstand tot en hebben.

verder | terug