Meetkunde in 3D > Onderlinge ligging
1234567Onderlinge ligging

Testen

Opgave 19

Een regelmatige vierzijdige piramide `T.OABC` heeft een grondvlak van `4` cm bij `4` cm en een hoogte van `5` cm en staat in een cartesisch `Oxyz` -assenstelsel. Punt `A` is het punt `(4 ,0 ,0 )` . Punt `E` is het snijpunt van de lijnen `AC` en `OB` . Punt `D` is het midden van `TC` .

a

Laat door berekening zien dat de lijnen `ED` en `AB` elkaar kruisen.

b

Bereken de hoek die de lijnen `ED` en `AB` met elkaar maken.

c

Bereken de coördinaten van het snijpunt van lijn `BD` met vlak `OAT` .

d

Bereken de afstand van punt `B` tot vlak `OAT` .

Opgave 20

Gegeven zijn de punten `P(8, text(-)1, 0)` en `Q(4, text(-)3, 6)` .
Geef een vectorvoorstelling van de verzameling van alle punten die gelijke afstand tot `P` en `Q` hebben.

verder | terug