Vectoren in 3D > Hoeken en afstanden
1234567Hoeken en afstanden

Testen

Opgave 19

Een regelmatige vierzijdige piramide `T.OABC` heeft een grondvlak van `4` cm bij `4` cm en een hoogte van `5` cm en staat in een cartesisch `Oxyz` -assenstelsel. Punt `A` is het punt `(4 ,0 ,0 )` . Punt `E` is het snijpunt van de lijnen `AC` en `OB` . Punt `D` is het midden van `TC` .

a

Bereken de hoek die de lijnen `ED` en `AB` met elkaar maken.

b

Bereken de hoek die lijn `BD` maakt met vlak `OBT` .

c

Bereken de coördinaten van het snijpunt van lijn `BD` met vlak `OAT` en bereken de hoek tussen `BD` en `OAT` .

d

Bereken de afstand tussen de lijnen `OD` en `TE` .

verder | terug