Meetkunde in 3D > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp Vectoren in 3D doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug