Vectoren in 3D > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Achtergronden

Sir William Rowan Hamilton (1805 - 1865) was een Ierse wiskundige, natuurkundige en astronoom die belangrijke bijdragen leverde aan de ontwikkeling van de optica, dynamica en algebra.

Hamilton was de eerste die het begrip vector introduceerde.
Hij werkte vooral in drie dimensies en voor hem was een vector een pijl vanuit de oorsprong van een driedimensionaal assenstelsel naar een punt in de ruimte.

Hamilton werd in het bijzonder bekend door de door hem bedachte quaternionen, een uitbreiding van de complexe getallen.

verder | terug