Krommen en oppervlakken > Parametervoorstellingen
123456Parametervoorstellingen

Testen

Opgave 13

Een parabool p is gegeven door x = 4 0,1 t 2 en y = t 3 .

a

Bereken het brandpunt en de richtlijn van p .

b

Bereken de hoek die de raaklijnen aan de parabool in de punten op p met x = -6 met elkaar maken.

c

In welk punt van p heeft de raaklijn een hellingwaarde van 2 ? Bereken de exacte coördinaten van dat punt.

Opgave 14

De cirkel c : ( x 12 ) 2 + ( y 2 ) 2 = 65 en de parabool p : y 2 4 y = 8 x 28 hebben vier snijpunten.

a

Bereken de coördinaten van die snijpunten.

b

Bereken de grootte van één van de hoeken die de cirkel en de parabool met elkaar maken.

verder | terug