Krommen en oppervlakken > Bollen en cilinders
123456Bollen en cilinders

Theorie

Een bol is het oppervlak dat bestaat uit alle punten die een vaste afstand hebben tot een vast punt . heet de straal en het middelpunt van de bol.

Een bol met middelpunt en straal heeft als vergelijking:
.

Een parametervoorstelling van een bol maak je vanuit twee draaihoeken en en met behulp van sinus en cosinus.

Een cilinder is het oppervlak dat bestaat uit alle punten die een vaste afstand hebben tot een vaste lijn . heet de straal en de as van de cilinder.

De vergelijking van een cilinder met een as door en evenwijdig de -as en straal is: .

Deze vergelijking moet je aanpassen voor situaties waarin de as van de cilinder evenwijdig is met één van de andere coördinaatassen. Een parametervoorstelling van een cilinder maak je vanuit één draaihoek en een verschuiving . Zie Voorbeeld 2.

verder | terug