Soorten getallen > Gehele getallen
123456Gehele getallen

Toepassen

Opgave 13De zeef van Eratosthenes
De zeef van Eratosthenes

De zeef van Eratosthenes (bibliothecaris van Alexandrië vanaf ca. 240 v.Chr.) is een algoritme om priemgetallen te vinden. Deze methode is vooral efficiënt wanneer hij wordt gebruikt voor de kleinere priemgetallen.

Zoek uit hoe deze methode werkt en pas deze methode toe om de priemgetallen tussen `2` en `15` te vinden.

Opgave 14Getallen met zeven verschillende cijfers
Getallen met zeven verschillende cijfers

Je bekijkt alle getallen van `7` cijfers die je kunt maken met de cijfers `1` , `2` , `3` , `4` , `5` , `6` en `7` . Je gebruikt alle cijfers één keer. Die getallen schrijf je in een rij van klein naar groot.
Je splitst vervolgens die rij getallen precies in het midden op.

Welk getal is het grootste getal van de eerste helft?

verder | terug