Soorten getallen > Gehele getallen
123456Gehele getallen

Verkennen

Opgave V1

Het gaat in dit onderwerp over soorten getallen.
In deze opgave beperk je je tot de natuurlijke getallen: `0, 1, 2, 3, 4, ...`
Zoek eens uit wat er wordt verstaan onder de volgende soorten getallen en schrijf de eerste getallen van die soort op.

  • even getallen

  • oneven getallen

  • vijfvouden

  • priemgetallen

  • perfecte getallen

  • bevriende getallen

  • gebrekkige getallen en overvloedige getallen

  • pythagore├»sche drietallen

verder | terug