Soorten getallen > Gehele getallen
123456Gehele getallen

Testen

Opgave 15

Bekijk de zesvouden: `g=6 *n` .

a

Toon aan dat de som van twee zesvouden een even getal is.

b

Toon aan dat de som van twee zesvouden een zesvoud is.

c

Toon aan dat het product van twee zesvouden een negenvoud is.

d

Toon aan dat het quotiënt van twee zesvouden geen zesvoud hoeft te zijn.

Opgave 16

Laat zien dat voor elk geheel getal `n` geldt dat `n^3-n` deelbaar is door `3` .

Opgave 17

Welke gemeenschappelijke delers hebben `11025` en `19305` ?

verder | terug