Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Inleiding

Als je gehele getallen gaat delen, dan krijg je soms weer een geheel getal, maar meestal komt de deling "niet uit" en blijft er een rest over. Vaak werk je dan met een breuk. Dat is een schrijfwijze (waarin de deling nog zichtbaar is) voor een getal dat meestal niet meer geheel is. Het delen geeft dus aanleiding tot het invoeren van nieuwe getallen, namelijk de verzameling van alle getallen die je als breuk kunt schrijven. Omdat je elk geheel getal ook als breuk kunt schrijven, vormen die een deel van deze nieuwe verzameling getallen. Binnen deze nieuwe verzameling getallen zitten ook altijd de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee breuken.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met rationale, irrationale en reële getallen;

  • breuken als een decimaal getal schrijven en omgekeerd;

  • som, verschil, product en quotiënt van rationale getallen als één rationaal getal schrijven;

  • notaties van verzamelingen van getallen.

Voorkennis:

  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;

  • haakjes uitwerken en ontbinden in factoren.

verder | terug