Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

`279/13` wordt `21 6/13` .

`98/17` wordt `5 13/17` .

b

`279/13 = 21,46153846...`

Opgave 1
a

`51/7=7 2/7`

b

Je vindt: `7,bar(285714)` .

c

`285714` herhaalt zich steeds achter de komma.

d

`π` , er treedt bij `π` geen periodieke herhaling van de decimalen op. `π` is niet als deling van twee gehele getallen te schrijven.

Opgave 2
a

`0,bar(56164383)56...`

b

De twintigste decimaal is gelijk aan de vierde decimaal, dus `6` .

c

De tweehonderdste decimaal is gelijk aan de achtste decimaal, dus `3` .

Opgave 3
a

De drievouden plus `1` , waarbij `n` een geheel getal is.

b

De omgekeerden van alle rationale getallen. Bijvoorbeeld `x=2/3` geeft `1 /2/3=3/2` , waarbij `x` een rationaal getal is ongelijk aan `0` .

c

`{2 n+1 |n∈ℕ}`

d

`{x^2 | x in ZZ ^^ text(-)31 < = x < = 31}`

Opgave 4
a

waar

b

waar

c

waar

d

waar

e

niet waar

f

`sqrt(1 9/16)=5/4` , dus de uitspraak is waar.

Opgave 5
a

`a/3 + 5/(2b) = (2ab)/(6b) + 15/(6b) = (2ab + 15)/(6b)`
`a/3 - 5/(2b) = (2ab)/(6b) - 15/(6b) = (2ab - 15)/(6b)`
`a/3 * 5/(2b) = (5a)/(6b)`
`a/3 // 5/(2b) = (2ab)/(6b) // 15/(6b) = (2ab)/(15)`

b

`3/a + 5/(2b) = (6b)/(2ab) + (5a)/(2ab) = (6b + 5a)/(2ab)`
`3/a - 5/(2b) = (6b)/(2ab) - (5a)/(2ab) = (6b - 5a)/(2ab)`
`3/a * 5/(2b) = (15)/(2ab)`
`3/a // 5/(2b) = (6b)/(2ab) // (5a)/(2ab) = (6b)/(5a)`

Opgave 6
a

`0,6`

b

`0,bar(09)`

c

`0,bar(5217391304347826086956)`

Opgave 7
a

`a=123/999`

b

`b=196/90`

c

`c=- 152/990`

Opgave 8

`a + (2b)/(3c) = (3ac + 2b)/(3c)`
`a - (2b)/(3c) = (3ac - 2b)/(3c)`
`a * (2b)/(3c) = (2ab)/(3c)`
`a // (2b)/(3c) =(3ac)/(2b)`

Opgave 9
a

`3/80 = 0,0375`

b

`2/3 = 0,bar(6)`

c

`2 / 15 = 0,1bar(3)`

Opgave 10

`0,bar(255813953488372093023)` Het zich herhalende deel bestaat dus uit 21 cijfers.

Opgave 11

`{x^2 | x in ZZ ^^ x leq text(-)29 vv x geq 29}`

Opgave 12

Noem het getal `2,91bar(523)=a` , dan is `100000a-100a=291523,bar(523)-291,bar(523)` . Dit geeft `a=291232/99900` .

Opgave 13
a

`2,bar(16) = 214/99` dus rationaal.

b

`sqrt(1,6)` is geen rationaal getal.

c

`sqrt(0,16)` is rationaal.

d

`sqrt(0,bar(1))` is rationaal.

Opgave 14Rode en gele karpers
Rode en gele karpers

Uit de gegevens kun je afleiden dat `2/5*3/4=3/10` deel van de karpers een geel vrouwtje is. Omdat de helft van de karpers vrouwtje is, is `1/2-3/10=1/5` deel een rood vrouwtje.
`3/5` deel van de karpers is rood. Dus is `3/5-1/5=2/5` deel is een rood mannetje.

Opgave 15Puzzel je een breuk
Puzzel je een breuk

`p + 1/(q+1/r)=25/19=1 6/19` . Dan kan `p=1` zijn en `1/(q+1/r)=6/19` . Dan `r/(qr+1)=6/19` . Als `r=6` , dan moet `q=3` .

`p*q*r=1*3*6=18`

Opgave 16

`1/x + 2/(x^2) = x/(x^2) + 2/(x^2) = (x + 2)/(x^2)`
`1/x - 2/(x^2) = x/(x^2) - 2/(x^2) = (x - 2)/(x^2)`
`1/x * 2/(x^2) = 2/(x^3)`
`1/x // 2/(x^2) = x/(x^2) // 2/(x^2) = x/2`

Opgave 17
a

`0,0bar(7)`

b

`0,0bar(714285)`

Opgave 18

`a=31412/9999`

Opgave 19
a

`text(-)2,312=text(-)2310/999` dus rationaal.

b

`sqrt(20 1/4)=9/2` dus rationaal.

c

`sqrt(15 )` is niet rationaal.

d

`root[3 ](27/8)=3/2` dus rationaal.

verder | terug