Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Toepassen

Opgave 14Rode en gele karpers
Rode en gele karpers

In een vijver zwemmen rode en gele karpers. Twee vijfde van de karpers is geel, de rest is rood.
Driekwart van de gele karpers is een vrouwtje. In totaal zijn er even veel vrouwtjeskarpers als
mannetjeskarpers.
Welk gedeelte van de totale karperpopulatie bestaat uit rode mannetjeskarpers?

Opgave 15Puzzel je een breuk
Puzzel je een breuk

`p, q` en `r` zijn positieve gehele getallen zo, dat `p + 1/(q+1/r)=25/19` .
Hoe groot is hun product?

verder | terug