Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Verwerken

Opgave 8

Schrijf som, verschil, product en quotiënt van `a` en `(2b)/(3c)` als één rationaal getal als `c≠0` .

Opgave 9

Schrijf de volgende breuken als decimaal getal zonder het gebruik van de rekenmachine.

a

`3/80`

b

`2/3`

c

`2/15`

Opgave 10

Schrijf `11/43` als exact decimaal getal. Uit hoeveel cijfers bestaat het zich herhalende deel?

Opgave 11

Beschrijf in de verzamelingsnotatie (met accolades): de kwadraten van gehele getallen waarvan het kwadraat groter dan `800` is.

Opgave 12

Schrijf het getal `2,91bar(523)` in de vorm `p/q` met `p∈ℤ` en `q∈ℤ` en `q!=0` .

Opgave 13

Welke van de volgende getallen zijn rationaal?

a

`2,bar(16)`

b

`sqrt(1,6)`

c

`sqrt(0,16)`

d

`sqrt(0,bar(1))`

verder | terug