Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Verwerken

Opgave 8

Schrijf som, verschil, product en quotiënt van en als één rationaal getal als .

Opgave 9

Schrijf de volgende breuken als decimaal getal zonder het gebruik van de rekenmachine.

a

b

c

Opgave 10

Schrijf als exact decimaal getal. Uit hoeveel cijfers bestaat het zich herhalende deel?

Opgave 11

Beschrijf in de verzamelingsnotatie (met accolades): de kwadraten van gehele getallen waarvan het kwadraat groter dan is.

Opgave 12

Schrijf het getal in de vorm met en en .

Opgave 13

Welke van de volgende getallen zijn rationaal?

a

b

c

d

verder | terug