Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Voorbeeld 1

Kenmerkend voor de rationale getallen ongelijk aan is dat de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee rationale getallen altijd weer een rationaal getal is.
Toon dit aan.

> antwoord

Kies twee rationale getallen en ( en , en en ).
Dan is:

Je ziet dat je in alle gevallen opnieuw een rationaal getal krijgt. Immers de som, het verschil en het product van twee gehele getallen is weer een geheel getal.

Opgave 4

Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? Licht je antwoord toe.

a

b

c

d

als

e

f

Opgave 5

In het voorbeeld zie je dat som, verschil, product en quotiënt van twee rationale getallen altijd rationaal zijn. Neem aan dat en .

a

Neem de rationale getallen en en laat zien dat ook hun som, verschil, product en quotiënt rationaal zijn als .

b

Neem de rationale getallen en en laat zien dat ook hun som, verschil, product en quotiënt rationaal zijn als en .

verder | terug