Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Voorbeeld 1

Kenmerkend voor de rationale getallen ongelijk aan `0` is dat de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee rationale getallen altijd weer een rationaal getal is.
Toon dit aan.

> antwoord

Kies twee rationale getallen `a/b` en `c/d` ( `a != 0` en `b != 0` , `c != 0` en `d != 0` en `a, b, c, d in ZZ` ).
Dan is:

  • `a/b+c/d= (ad) / (bd) + (bc) / (bd) = (ad+bc) / (bd)`

  • `a/b-c/d= (ad) / (bd) - (bc) / (bd) = (ad-bc) / (bd)`

  • `a/b*c/d=a*1/b*c*1/d=ac*1/ (bd) = (ac) / (bd)`

  • `a/b/c/d= (ad) / (bd) / (bc) / (bd) = (a/b)*(d/c) = (ad) / (bc)`

Je ziet dat je in alle gevallen opnieuw een rationaal getal krijgt. Immers de som, het verschil en het product van twee gehele getallen is weer een geheel getal.

Opgave 4

Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? Licht je antwoord toe.

a

`7 in QQ`

b

`3,5 in QQ`

c

`text(-)7 in QQ`

d

`2^n in QQ` als `n in ZZ`

e

`sqrt(7) in QQ`

f

`sqrt(1 9/16) in QQ`

Opgave 5

In Voorbeeld 1 zie je dat som, verschil, product en quotiënt van twee rationale getallen altijd rationaal zijn. Neem aan dat `a in ZZ` en `b in ZZ` .

a

Neem de rationale getallen `a/3` en `5/ (2 b)` en laat zien dat ook hun som, verschil, product en quotiënt rationaal zijn als `b≠0` .

b

Neem de rationale getallen `3/a` en `5/ (2 b)` en laat zien dat ook hun som, verschil, product en quotiënt rationaal zijn als `a≠0` en `b≠0` .

verder | terug