Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Voorbeeld 2

Schrijf als decimaal getal.

> antwoord

Voer de deling uit:
Er treedt herhaling op, dus .

Opmerking: de nullen maken de uitwerking onoverzichtelijk, je laat ze meestal weg.
Bedenk dan wel welke decimaal de uitwerking betreft.

Opgave 6

Schrijf de volgende breuken als decimaal getal. Doe dit zonder rekenmachine door middel van een staartdeling.

a

b

c

verder | terug