Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Voorbeeld 2

Schrijf `2/7` als decimaal getal.

> antwoord

Voer de deling `2//7` uit:
`2 // 7 = 0,2857142...`
`ul(0)`
`2,0`
`ul(1,4)`
`0,60`
`ul(0,56)`
`0,040`
`ul(0,035)`
`0,0050`
`ul(0,0049)`
`0,00010`
`ul(0,00007)`
`0,000030`
`ul(0,000028)`
`0,0000020`
`ul(0,0000014)`
`0,0000006`

Er treedt herhaling op, dus `2/7 = 0,bar(285714)` .

Opmerking: de nullen maken de uitwerking onoverzichtelijk, je laat ze meestal weg.
Bedenk dan wel welke decimaal de uitwerking betreft.

Opgave 6

Schrijf de volgende breuken als decimaal getal. Doe dit zonder rekenmachine door middel van een staartdeling.

a

`3/5`

b

`1/11`

c

`12/23`

verder | terug