Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Voorbeeld 3

Schrijf als deling van twee gehele getallen.

> antwoord

Stel
Dan is en

Dus is
Ofwel
En
Conclusie:

Opgave 7

In het voorbeeld zie je hoe een getal met repeterende decimalen als breuk kan worden geschreven. Schrijf de volgende decimale getallen in de vorm met en .

a

b

c

verder | terug