Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Voorbeeld 3

Schrijf `6,5bar(1234)` als deling van twee gehele getallen.

> antwoord

Stel `a = 6,5bar(1234) = 6,51234123412341234...`
Dan is `10a = 65,1234123412341234...` en `100000a = 651234,123412341234...`

Dus is `100000a - 10 a = 651234,1234... - 65,1234... = 651169`
Ofwel `99990a = 651169` .
En `a = 651169/99990` .
Conclusie: `6,5bar(1234) = 651169/9999` .

Opgave 7

In Voorbeeld 3 zie je hoe een getal met repeterende decimalen als breuk kan worden geschreven. Schrijf de volgende decimale getallen in de vorm `p/q` met `p∈ℤ` en `q∈ℤ` .

a

`0,bar(123)`

b

`2,1bar(7)`

c

`text(-)0,1bar(53)`

verder | terug