Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Uitleg

Verdeel je € 279,00 onder `13` personen, dan deel je `279` door `13` .
Dat levert de breuk `279/13` op.
Je kunt met behulp van bijvoorbeeld een staartdeling nagaan of dit een geheel getal oplevert of niet.
`279 // 13 = 21,...`
`ul(273)`
`text( )6,0`
Je ziet dat deze getallen niet deelbaar zijn: `279/13 = 21 + 6/13` .

Dit schrijf je als `21 6/13` .

Bij een staartdeling kun je doorrekenen om meer decimalen te vinden. Je vindt: `21 6/13 = 21,461538461538461538461538461538461538...`
Je ziet een herhaling van steeds hetzelfde groepje decimalen. Je schrijft `21 6/13 = 21,bar(461538)` . De streep staat boven het rijtje decimalen dat steeds wordt herhaald.

Opgave 1

Deel `51` door `7` .

a

Welke breuk krijg je dan? Haal de gehelen uit de breuk..

b

Schrijf deze breuk als decimaal getal met behulp van een staartdeling.

c

Welke herhaling van decimalen treedt hier op?

d

Noem een voorbeeld van een decimaal getal waarin geen herhalend patroon van decimalen voorkomt.

Opgave 2

De exacte oplossing van de vergelijking `73 x=41` is `x=41/73` . Deze oplossing als breuk is niet altijd handig. Met een decimaal getal is het vaak makkelijker werken.

a

Schrijf `41/73` als decimaal getal.

b

Hoe groot is de twintigste decimaal van `41/73` ?

c

Welk cijfer staat er op de tweehonderdste plaats achter de komma?

Opgave 3

Je kunt getalverzamelingen beschrijven door uitdrukkingen met accolades. Bijvoorbeeld:

`QQ = {p/q | p in ZZ ^^ q in ZZ ^^ q != 0}`

Dit betekent dat `QQ` de verzameling is van alle getallen van de vorm `p/q` , waarvan `p` en `q` gehele getallen zijn, maar `q` niet `0` is.

Beschrijf de volgende getalverzamelingen in woorden.

a

`{3n + 1 | n in ZZ}`

b

`{1/x | x in QQ ^^ x != 0}`

Geef de volgende getalverzamelingen weer in de notatie met accolades.

c

De oneven positieve getallen.

d

De kwadraten kleiner dan `1000` .

verder | terug