Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Testen

Opgave 16

Schrijf som, verschil, product en quotiënt van en als als geheel is, en en geheel zijn. vereenvoudig zo ver mogelijk.

Opgave 17

Schrijf de volgende breuken als decimaal getal. Doe dit handmatig, dus zonder rekenmachine.

a

b

Opgave 18

Schrijf het getal in de vorm met en .

Opgave 19

Welke van de volgende getallen zijn rationaal?

a

b

c

d

verder | terug