Soorten getallen > Rationale getallen
123456Rationale getallen

Testen

Opgave 16

Schrijf som, verschil, product en quotiënt van `1/x` en `(2)/(x^2)` als `t/n` als `x` geheel is, `x≠0` en `t` en `n` geheel zijn. vereenvoudig zo ver mogelijk.

Opgave 17

Schrijf de volgende breuken als decimaal getal. Doe dit handmatig, dus zonder rekenmachine.

a

`7/90`

b

`5/70`

Opgave 18

Schrijf het getal `3,bar(1415)` in de vorm `p/q` met `p∈ℕ` en `q∈ℕ` .

Opgave 19

Welke van de volgende getallen zijn rationaal?

a

`text(-)2,bar(312)`

b

`sqrt(20 1/4)`

c

`sqrt(15 )`

d

`root[3 ](27/8)`

verder | terug