Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Inleiding

Als je gehele getallen gaat delen, dan krijg je soms weer een geheel getal, maar vaak ook niet. Je zegt dan dat bepaalde getallen deelbaar zijn. Er is veel onderzoek gedaan naar de deelbaarheid van getallen. Er ontstonden dan "vermoedens" die men probeerde te "bewijzen" . Zo wist Euclides op zeer ingenieuze wijze te bewijzen dat er oneindig veel priemgetallen zijn en dat elk getal te schrijven is als een uniek product van priemgetallen. Hoe hij dat deed? Je ziet het in dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen k.g.v. en g.g.d. en met deze begrippen werken;

  • de begrippen implicatie en equivalentie;

  • het begrip bewijs (weer?) kennen en directe bewijzen leveren;

  • indirecte bewijzen (bewijzen uit het ongerijmde) leveren.

Voorkennis:

  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;

  • haakjes wegwerken en ontbinden in factoren.

verder | terug