Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Verwerken

Opgave 11
a

Wat is `text(kgv)(5, 7)` ? En `text(kgv)(10, 15)` ?

b

Bereken `text(kgv)(140, 504)` .

Opgave 12
a

Bereken `text(ggd)(140, 504)` .

b

Bereken `text(ggd)(143, 2541)` .

Opgave 13

Gegeven zijn de getallen `39` en `102` .

a

Bereken de g.g.d. van beide getallen.

b

Bereken het k.g.v. van beide getallen.

Opgave 14

Bewijs dat `(n^3-n) ^2` voor elk natuurlijk getal `n` deelbaar is door `9` .

Opgave 15

Je wilt bewijzen dat `n^5-n` voor elk natuurlijk getal `n` deelbaar is door `30` .

a

Toon aan dat van elke drie opeenvolgende natuurlijke getallen er altijd één even is en één een drievoud is.

b

Bewijs deze bewering.

verder | terug