Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Verwerken

Opgave 11
a

Wat is ? En ?

b

Bereken .

Opgave 12
a

Bereken .

b

Bereken .

Opgave 13

Gegeven zijn de getallen en .

a

Bereken de g.g.d. van beide getallen.

b

Bereken het k.g.v. van beide getallen.

Opgave 14

Bewijs dat voor elk natuurlijk getal deelbaar is door .

Opgave 15

Je wilt bewijzen dat voor elk natuurlijk getal deelbaar is door .

a

Toon aan dat van elke drie opeenvolgende natuurlijke getallen er altijd één even is en één een drievoud is.

b

Bewijs deze bewering.

verder | terug