Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Voorbeeld 1

Bereken het k.g.v. (kleinste gemeenschappelijke veelvoud) van `25` en `70` .

Bereken de g.g.d. (grootste gemeenschappelijke deler) van `132` en `96` .

> antwoord

Je kunt het k.g.v. van `25` en `70` zo berekenen:

  • Ontbind beide getallen in priemfactoren: `25=5*5` en `70=2*5*7` .

  • Vermenigvuldig nu de priemfactoren, waarbij je de priemfactoren die in beide getallen zitten, maar één keer meerekent: `2*5*5*7=350` .

Dus `text(kgv)(25,70)=350` .

Je kunt de g.g.d. van `132` en `96` zo berekenen:

  • Ontbind beide getallen in priemfactoren: `132=2^2*3*11` en `96=2^5*3` .

  • Vermenigvuldig nu de priemfactoren die in beide getallen voorkomen: `2^2*3=12` .

Dus `text(ggd)(132,96)=12` .

Opgave 4

Bekijk in Voorbeeld 1 de berekening van het kleinste gemeenschappelijke veelvoud.

a

Bereken `text(kgv)(8, 46)` .

b

Welk getal is het k.g.v. van twee verschillende priemgetallen `p` en  `q` ?

Opgave 5

Bekijk in Voorbeeld 1 de berekening van de grootste gemeenschappelijke deler.

a

Bereken `text(ggd)(a, 0)` .

b

Welke waarde heeft de g.g.d. van twee verschillende priemgetallen?

Opgave 6

Bewijs dat `text(kgv)(a,b)=(a*b)/(text(ggd)(a,b))` , waarbij `a` en `b` natuurlijke getallen zijn.
Tip: stel `text(ggd)(a,b)=r` en ontbind `a` en `b` .

verder | terug