Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Voorbeeld 3

Bewijs: `n` is deelbaar door `2` en door `3 ` `⇔` `n` is deelbaar door `6` .

> antwoord

`n` is deelbaar door `2` betekent: `n = 2 * p` , waarbij `p` een geheel getal is.
`n` is ook deelbaar door `3` betekent (omdat `2` niet deelbaar is door `3` ) dat `p` deelbaar is door `3` : `p = 3 * q` , waarbij `q` een geheel getal is. En daarom is: `n = 2 * 3 * q = 6 * q` .
En dus is `n` deelbaar door `6` .

Omgekeerd:
`n` is deelbaar door `6` betekent: `n = 6 * q = 2 * 3 * q` .
En dit betekent dat `n` deelbaar is door zowel `2` als `3` .

Q.e.d.

Opgave 8

Bekijk het bewijs in Voorbeeld 3. Als een getal deelbaar is door `12` , dan is het ook deelbaar door `3` en deelbaar door `4` .

a

Bewijs dat dit waar is.

b

Formuleer het omgekeerde van deze stelling en bewijs dat die stelling waar is.

c

Formuleer deze stelling en het omgekeerde van deze stelling als één stelling.

Als een getal deelbaar is door `12` , dan is het ook deelbaar door `2` en door `6` .

d

Bewijs dat dit waar is.

e

Formuleer het omgekeerde van deze stelling en bewijs dat die stelling niet waar is.

f

Kun je een algemene stelling formuleren en bewijzen?

verder | terug