Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Uitleg

Bekijk de volgende berekeningen:
`1^2-1=0`
`3^2-1=8`
`5^2-1=24`
`7^2-1=48` , enzovoort.

Je kunt je afvragen of geldt:
Als `a` een positief oneven getal is, dan is `a^2 - 1` deelbaar door `8` .

Je zoekt een overtuigende redenering.

Je bedenkt: `a = 2n + 1` , want `a` is oneven. `n` is een natuurlijk getal.
Dan is: `a^2 – 1 = (2n + 1)^2 – 1 = 4n^2 + 4n = 4(n^2 + n)= 4n(n + 1)` .
`a^2 - 1` is in ieder geval een viervoud. Dat betekent dat `n(n+1)` deelbaar door `2` is.

Als `n` een even getal is, is `n(n+1)` ook even. Als `n` een oneven getal is, is `n+1` even en is `n(n+1)` opnieuw even. Q.e.d.*

*Q.e.d. staat voor "quod erat demonstrandum" (Latijn voor "wat te bewijzen was" ) en sluit traditiegetrouw een bewijs af.

Opgave 1

Als `n*m` oneven is, dan zijn `n` en `m` oneven.

Onderzoek of dit waar is voor `n` en `m` zowel even als oneven en zo ja, probeer dan een overtuigende redenering te vinden.

Opgave 2

Bekijk de stelling die in de Uitleg wordt geformuleerd. Er is nog een ander bewijs van deze stelling mogelijk. Denk eraan dat `a` oneven is.

a

Ontbind `a^2-1` in factoren.

b

Leg uit waarom beide factoren even getallen zijn.

c

Leg uit waarom één van die twee factoren een viervoud is.

d

Bewijs hiermee de stelling.

Opgave 3

Bekijk de uitdrukking `x = 1` als vergelijking.
Trek aan beide zijden `x^2` af.
Je krijgt: `x - x^2 = 1 - x^2` .
Ontbinden geeft: `x(1 - x) = (1 - x)(1 + x)` .
Beide zijden delen door `1 - x` geeft: `x=1 + x` .
Omdat `x = 1` wordt dit: `1 = 1 + 1 = 2` .
Je ziet hier een overtuigende redenering dat `1 = 2` .

Waar zit de fout in de redenering?

verder | terug