Soorten getallen > Bewijzen
123456Bewijzen

Testen

Opgave 18

Bewijs of toon de onjuistheid aan van de bewering: `a` is oneven `⇔` `a^3` is oneven.

Opgave 19

Gegeven zijn de getallen `33` en `91` .

a

Bereken de g.g.d. van beide getallen.

b

Bereken het k.g.v. van beide getallen.

c

Een kangoeroe springt vanuit `0` over de getallenlijn met sprongen van `33` of `91` naar links of naar rechts. Bepaal hoe deze kangoeroe op `1` kan uitkomen.

Opgave 20

Bewijs dat een geheel getal deelbaar is door `3` als de som van zijn cijfers deelbaar is door  `3` .

verder | terug