Soorten getallen > Reële getallen
123456Reële getallen

Inleiding

De rationale getallen zijn gesloten voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, want de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee rationale getallen is telkens weer een rationaal getal. Je zou zeggen: goed geregeld zo.
Maar ja, de stelling van Pythagoras gooide al meer dan twee millennia geleden roet in het eten.
De hypotenusa (schuine zijde) van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van `1` heeft een lengte van `c = sqrt(2)` en... dat is geen rationaal getal.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip reëel getal kennen;

  • bewijzen dat veel wortels geen rationale getallen zijn;

  • de beperkingen van de reële getallen kennen.

Voorkennis:

  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;

  • haakjes wegwerken en ontbinden in factoren;

  • verschillende soorten bewijzen herkennen.

verder | terug