Soorten getallen > Reële getallen
123456Reële getallen

Inleiding

De rationale getallen zijn gesloten voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, want de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee rationale getallen is telkens weer een rationaal getal. Je zou zeggen: goed geregeld zo.
Maar ja, de stelling van Pythagoras gooide al meer dan twee millennia geleden roet in het eten.
De hypotenusa (schuine zijde) van een rechthoekige driehoek met rechthoekszijden van `1` heeft een lengte van `c = sqrt(2)` en... dat is geen rationaal getal.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen irrationaal en reëel getal kennen;

  • wortels benaderen en rekenen met wortels;

  • bewijzen dat wortels vaak irrationale getallen zijn.

Voorkennis:

  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;

  • haakjes wegwerken en ontbinden in factoren;

  • verschillende soorten bewijzen herkennen.

verder | terug