Soorten getallen > Reële getallen
123456Reële getallen

Verwerken

Opgave 7

Bewijs dat een irrationaal getal is.

Opgave 8

Schrijf de volgende wortelvormen in de vorm .

a

b

c

d

e

f

Opgave 9

Bewijs de irrationaliteit van .

Opgave 10

Bewijs of weerleg (bijvoorbeeld door een tegenvoorbeeld te geven).

a

Het quotiënt van twee irrationale getallen is irrationaal.

b

Het quotiënt van een rationaal getal en een irrationaal getal is irrationaal.

Opgave 11

Bereken zonder rekenmachine.

a

in zes decimalen nauwkeurig.

b

exact.

verder | terug