Soorten getallen > Reële getallen
123456Reële getallen

Verwerken

Opgave 7

Bewijs dat `sqrt(7 )` een irrationaal getal is.

Opgave 8

Schrijf de volgende wortelvormen in de vorm `a+bsqrt(7 )` .

a

`2 sqrt(112 )-sqrt(28 )+6 sqrt(49 )`

b

`(7 -2 sqrt(7 )) ^2`

c

`sqrt(28 )-8 sqrt(1/7)`

d

`(8 -2 sqrt(7 ))(8 +2 sqrt(7 ))`

e

`14/ (7 -sqrt(7 ))`

f

`sqrt(252 )-2 sqrt(112 )+sqrt(2401 )`

Opgave 9

Bewijs de irrationaliteit van `root3 (2 )` .

Opgave 10

Bewijs of weerleg (bijvoorbeeld door een tegenvoorbeeld te geven).

a

Het quotiënt van twee irrationale getallen is irrationaal.

b

Het quotiënt van een rationaal getal en een irrationaal getal is irrationaal.

Opgave 11

Bereken zonder rekenmachine.

a

`sqrt(13 )` in zes decimalen nauwkeurig.

b

`sqrt(4281346624 )` exact.

verder | terug