Soorten getallen > Reële getallen
123456Reële getallen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de figuur.

a

Laat zien dat `c = sqrt(2)` en benader de lengte van `c` met de grafische rekenmachine.

b

Waarom kan deze waarde van `sqrt(2)` nooit kloppen?

b

Door inklemmen kun je `sqrt(2)` tot op zo veel decimalen bepalen als je maar wilt. Kom je ooit op een rationaal getal uit?

verder | terug