Soorten getallen > Reële getallen
123456Reële getallen

Theorie

De reële getallen `RR` zijn alle denkbare decimale getallen.

De irrationale getallen zijn de reële getallen die niet rationaal zijn. De verzameling van de irrationale getallen heeft geen apart symbool.

Het getal `sqrt(2)` is niet als deling van twee gehele getallen te schrijven en is daarom een irrationaal getal.

Alleen de wortels uit kwadraten van gehele getallen en uit breuken waarvan teller en noemer beide een kwadraat van een geheel getal zijn, zijn rationale getallen.
Ook `π` is een irrationaal getal.

Omdat je de irrationale wortels op veel rekenmachines alleen kunt benaderen, is het belangrijk deze wortels in de berekening te laten staan. Indien wenselijk benader je pas op het eind van alle berekeningen door een (afgerond en dus niet precies) decimaal getal.

verder | terug