Soorten getallen > Het dominoprincipe
123456Het dominoprincipe

Voorbeeld 1

Toon aan met het dominoprincipe:

Voor elke `n in NN` is `n^3-n` deelbaar door 3.

> antwoord

Gebruik de bewijsmethode van volledige inductie:

 • De kleinste `n` is `0` . Daarvoor klopt het, want `0^3-0=0` en dat is deelbaar door  `3` .

 • Nu moet je aantonen:

  Als `n^3-n` deelbaar is door `3` , dan geldt ook:
  `(n+1)^3-(n+1)` is deelbaar door `3` .

  Dat gaat als volgt:

  Maak uit de uitdrukking `(n+1)^3-(n+1)` de uitdrukking `n^3-n` vrij:
  `(n+1)^3-(n+1)=n^3+3n^2+3n+1-n-1=n^3-n+3(n^2+n)`

  Bekijk nu het tweede deel van de uitdrukking: `3(n^2+n)` . Dat is deelbaar door `3` .

Conclusie:
Als `n^3-n` deelbaar is door `3 ` , dan is
`n^3-n+3(n^2+n)` deelbaar door `3` en omdat dat gelijk is aan
`(n+1)^3-(n+1)` , is dat ook deelbaar door `3` .

Omdat het vermoeden voor `n=0` klopt, klopt het dus voor alle `n in NN` .

Opgave 3

Bekijk een drietal beweringen.

 • `1 +1/2=2 -1/2`

 • `1 +1/2+1/4=2 -1/4`

 • `1 +1/2+1/4+1/8=2 -1/8`

Je kunt er regelmaat in ontdekken.

a

Ga na dat deze beweringen correct zijn.

b

Hoe zou de volgende bewering in deze serie luiden?

c

Formuleer een algemene regel en bewijs die regel met behulp van volledige inductie.

verder | terug