Soorten getallen > Het dominoprincipe
123456Het dominoprincipe

Testen

Opgave 15

Bewijs met volledige inductie dat `1 +2^3+3^3+4^3+...+n^3=1/4n^2 (n+1 )^2` .

Opgave 16

Bewijs met behulp van het dominoprincipe dat de som van de hoeken van een `n` -hoek met hoeken kleiner dan `180` ° gelijk is aan `(n-2 )*180` . Waarom is het nodig dat alle hoeken kleiner dan `180` ° zijn?

verder | terug