Soorten getallen > Het dominoprincipe
123456Het dominoprincipe

Testen

Opgave 14

Bewijs met volledige inductie dat `1 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + ... + n^3 = 1/4 n^2 (n+1)^2` .

Opgave 15

Bewijs met behulp van het dominoprincipe dat de som van de hoeken van een `n` -hoek met hoeken kleiner dan `180^@` gelijk is aan `(n-2 )*180` . Waarom is het nodig dat alle hoeken kleiner dan `180^@` zijn?

verder | terug