Soorten getallen > Het dominoprincipe
123456Het dominoprincipe

Testen

Opgave 14

Bewijs met volledige inductie dat .

Opgave 15

Bewijs met behulp van het dominoprincipe dat de som van de hoeken van een -hoek met hoeken kleiner dan ° gelijk is aan . Waarom is het nodig dat alle hoeken kleiner dan ° zijn?

verder | terug