Complexe getallen > Complexe vlak
123456Complexe vlak

Toepassen

Opgave 15Algemene rekenregels
Algemene rekenregels

Ga uit van de twee complexe getallen z 1 = a + b i en z 2 = c + d i .

Leid nu algemene rekenregels af voor de som, het verschil, het product en het quotiënt van twee complexe getallen.

verder | terug