Complexe getallen > Complexe vlak
123456Complexe vlak

Uitleg

Je bent gewend om te zeggen dat de vergelijking `x^2=text(-)1` geen oplossingen heeft. Dat is echter niet helemaal correct: je moet zeggen dat er geen reële oplossingen zijn. Spreek je af dat er een getal `text(i)` bestaat (waarvoor de bestaande rekenregels gelden) met als eigenschap `text(i)^2=text(-)1` dan heeft deze vergelijking als oplossing `x=text(i) vv x=text(-i)` . De letter "i" komt van "imaginair" en is bedacht door de wiskundige Leonhard Euler. Het getal `text(i)` is een voorbeeld van een complex getal. Ga er van uit dat je met `text(i)` kunt rekenen als een "gewoon" getal.

Stel je eens voor dat je de vergelijking `x^2-2x+5=0` wilt oplossen.
Met de abc-formule vind je x = 2 + - 16 2 x = 2 - 16 2 . Er zijn dus geen reële oplossingen.
Door te rekenen met `text(i)` kun je schrijven - 16 = 16 - 1 = 16 i 2 = 16 i 2 = 4 i en dan is `x=1+2text(i) vv x=1-2text(i)` . En nu heeft de vergelijking twee oplossingen...

Je kunt je een getal als `z=1+2text(i)` voorstellen als een vector in een "gewoon" tweedimensionaal rechthoekig assenstelsel `Oxy` . Daarin beschrijf je vectoren door kentallenparen zoals ( 1 2 ) .
Dit kun je ook als voorstelling voor het complex getal `1+2text(i)` gebruiken. Het werken met complexe getallen als vectoren maakt een verbinding tussen getallentheorie en meetkunde.

Opgave 1

Bekijk de Uitleg . De afspraak i 2 = - 1 maakt het mogelijk om uit negatieve getallen wortel te trekken.

a

Bereken - 25 .

b

Welke oplossingen heeft de vergelijking x 2 = - 25 ?

c

Welke oplossingen heeft ( x - 2 ) 2 = - 4 ?

d

Welke oplossingen heeft x 2 + 4 x + 3 = 0 .

e

Welke oplossingen heeft x 2 + 4 x + 30 = 0 .

Opgave 2

Een complex getal heeft de vorm z = x + i y . Maar je kunt het ook voorstellen door een vector `((x),(y))` vanuit de oorsprong van een x y -assenstelsel.

a

Teken de volgende complexe getallen als vectoren: z 1 = i , z 2 = 2 + 3 i , z 3 = - 3 + i , z 4 = - 3 , z 5 = 1 - 4 i en z 6 = - 2 i

b

Waar zitten de gewone reële getallen in dit assenstelsel?

verder | terug