Complexe getallen > Complexe vlak
123456Complexe vlak

Verkennen

Opgave V1

Je hebt nu afgesproken dat `text(i)` het getal is waarvoor `text(i)^2=text(-)1` .
Daarmee heeft de vergelijking `x^2=text(-)1` twee oplossingen, namelijk `x=text(i) vv x=text(-i)` .

a

Welke oplossingen heeft `x^2=text(-)4` ?

b

Welke oplossingen heeft `(x-1)^2+15=0` ?

verder | terug