Complexe getallen > Complexe vlak
123456Complexe vlak

Practicum

Practicum GR

Op de meeste grafische rekenmachines kun je gewoon met complexe getallen rekenen.
Je moet dan wel het symbool `text(i)` op je rekenmachine weten te vinden.
Het zal ergens bij de cijfertoetsen zitten.
Verder moet je op de rekenmachine het rekenen met complexe getallen soms instellen.

Bij de TI-84 kies je in het MODE-menu voor de instelling `a+btext(i)` . De rekenmachine zet dan de wortel uit `text(-)1` ook om in een complex getal...

Hiernaast zie je hoe de berekeningen van `1+2text(i)+2-3text(i)` ,
`1+2text(i)-(2-3text(i))` , `(1+2text(i))·(2-3text(i))` en `(1+2text(i))/(2-3text(i))` in zijn werk gaan.
Maar bijvoorbeeld `(1+2text(i))^3` is ook heel eenvoudig...

Verder heeft de TI-84 na drukken op [MATH] een menu CMPLX waarin allerlei zaken zijn te vinden die met complexe getallen te maken hebben. Bijvoorbeeld kun je daar het reële en het imaginaire deel van een complex getal en zijn geconjugeerde vinden.

Bij de Casio fx-CG50 zet je in het menu "Run-Matrix" via [SHIFT] [MENU] (Setup) de "Complex Mode" op `a+btext(i)` . De machine maakt dan van bijvoorbeeld `sqrt(text(-)1)=text(i)` .
Om met complexe getallen te rekenen gebruik je de `text(i)` die zit op de toets waar de 0 op staat, je toetst daarvoor dus [SHIFT] [ 0 ]. Via [F3](COMPLEX) vind je het reële deel en het imaginaire deel van een complex getal.

Bij de HP prime kun je via "Settings" kiezen voor de manier waarop complexe getallen worden weergegeven, als `a+btext(i)` of als `(a, b)` . Daar moet je ook aanvinken dat je complexe resultaten wilt toestaan om bijvoorbeeld `sqrt(text(-)1)=text(i)` te krijgen. Verder zit de `text(i)` op toets waar de 2 op staat, je toets daarvoor dus [SHIFT] [ 2 ]. Via de "Toolbox" vind je het reële deel en het imaginaire deel van een complex getal.

Bij de NumWorks kies je in het menu "Instellingen" voor "Complex formaat: Cartesisch" `a+text(i)b` . De rekenmachine zet dan de wortel uit `text(-)1` ook om in een complex getal...
Verder rekent de machine gewoon met complexe getallen. De `text(i)` zit als knop op het toetsenbord. Via de "Toolbox" vind je het reële deel en het imaginaire deel van een complex getal.

verder | terug