Complexe getallen > Complexe vlak
123456Complexe vlak

Testen

Opgave 16

Gegeven de complexe getallen z 1 = - 3 + 4 i en z 2 = 4 - i .

a

Construeer en bereken z 1 + z 2 en z 1 - z 2 .

b

Construeer en bereken z 1 + 2 z 2 .

c

Bereken z 1 z 2 .

d

Bereken z 1 z 2 .

Opgave 17

Bereken Re ( z ) en Im ( z ) als

a

z = i ( 3 - 5 i )

b

z = 1 ( 3 - 5 i )

c

z = ( 4 - i ) 2 ( 3 + 3 i )

d

z = ( 1 + i ) 2 ( ( 3 ) - i )

Opgave 18

Los de volgende vergelijkingen op:

a

( z + i ) 2 = - 16

b

2 i z - 5 = 3 z + 2 i

verder | terug