Complexe getallen > Complexe vlak
123456Complexe vlak

Theorie

Bekijk de applet

Een complex getal is een getal van de vorm met en reële getallen en het getal met de eigenschap .

is het imaginaire deel: .
Als is het getal zuiver imaginair.
is het reële deel: .
Als is het getal zuiver reëel.
Alle reële getallen vormen samen de verzameling , alle complexe getallen de verzameling .

Een complex getal kan meetkundig worden voorgesteld door een vector vanuit in een -assenstelsel.
Je noemt zo'n -vlak waarin je complexe getallen tekent het complexe vlak.

Met complexe getallen rekenen wil je op dezelfde wijze doen als met reële getallen. In de voorbeelden zie je wat dit betekent. Je kunt ook met complexe getallen rekenen alsof het vectoren zijn met kentallen en .

Het complexe getal heet de geconjugeerde van . Notatie: .

verder | terug