Complexe getallen > Formule van Euler
123456Formule van Euler

Verwerken

Opgave 8

Schrijf de volgende complexe getallen in de vorm r e i φ .

a

2

b

i

c

3 i

d

1 - i

e

`text(-)1+text(i)`

f

`text(-)2-2text(i)`

Opgave 9

Gegeven is `z = (1 + text(i))(0,5sqrt(3) + 0,5text(i))` .
Schrijf z in de vorm `r * text(e)^(text(i)varphi)` door gebruik te maken van de formule van Euler.

Opgave 10

Schrijf deze complexe getallen in de vorm z = x + i y :
z 1 = 2 e 0,5 i ; z 2 = e i ; z 3 = 2 3 e 5 6 π i ; z 4 = e 3 π i ; z 5 = e 2 π i

Opgave 11
a

Bereken ( 2 - 2 i ) 5 met behulp van de formule van Euler.

b

Bereken ( 2 - 3 i ) 5 met behulp van de formule van Euler.

Opgave 12

Bereken met behulp van de formule van Euler: z = 2 ( 1 + i ) 4 .

verder | terug