Complexe getallen > Formule van Euler
123456Formule van Euler

Voorbeeld 1

Schrijf `z=3+4text(i)` in de vorm `z=rtext(e)^(text(i)φ)` .

> antwoord

Maak de bijpassende vector met deze applet.

De lengte van die vector is `sqrt(3^2 + 4^2)=5` .

De hoek die deze vector met de positieve `x` -as maakt is `arctan(4/3)~~0,93` .

Dus de modulus van `z` is `5` en het argument van `z` is `text(Arg)(z) ≈ 0,93` .

En dus is `z=5text(e)^(0,93i)` .

Opgave 3

In Voorbeeld 1 zie je hoe je z = 3 + 4 i in de vorm r e i φ zet.

a

Maak z met de applet en ga na dat de waarden voor r en φ overeenstemmen met de berekende waarden.

b

Schrijf z ¯ in de vorm r e i φ .

Opgave 4

Neem nu z = - 4 + 2 i .

a

Maak z met de applet en lees | z | en arg ( z ) uit de applet af.

b

Bepaal | z | en arg ( z ) ook door berekening.

c

Schrijf z in de vorm r e i φ .

d

Oefen het schrijven van complexe getallen in de poolvoorstelling met deze applet.

verder | terug