Complexe getallen > Formule van Euler
123456Formule van Euler

Voorbeeld 3

Bereken `z=(3+4text(i))^4` met behulp van de formule van Euler.

> antwoord

Stel eerst vast dat `3+4text(i)≈5text(e)^(0,93text(i))` .

Dan is `z≈(5text(e)^(0,93text(i)))^4=5^4(text(e)^(0,93text(i)))^4=625text(e)^(4·0,93text(i))=625text(e)^(3,72text(i))` .

Dit kun je schrijven als `z≈text(-)523,3-341,7text(i)` .

Opgave 6

In Voorbeeld 3 kun je zien hoe je met behulp van de formule van Euler de macht van een complex getal met de hand berekent.

a

Loop zelf de berekening in het voorbeeld na.

b

Bereken ( 1 + i ) 5 op de manier van het voorbeeld.

c

Controleer je antwoord met de grafische rekenmachine.

d

De stelling van De Moivre kun je bewijzen vanuit de formule van Euler. Laat zien hoe.

verder | terug