Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Inleiding

Door het invoeren van de complexe getallen kun je opeens ook vergelijkingen als `x^2+1=0` oplossen. In feite zijn alle kwadratische vergelijkingen nu op te lossen. Maar... het gaat nog veel verder: het is gebleken dat alle vergelijkingen van de vorm

`a_nx^n + a_(n-1)x^(n-1)+...+a_2x^2+a_1x+a_0=0`

(met `n` een positief geheel getal) precies `n` oplossingen hebben als je complexe getallen gebruikt. (Wat niet wil zeggen dat je ze ook kunt vinden en er kunnen gelijke bij zijn!)
Dit heet de hoofdstelling van de algebra.

Je leert in dit onderwerp:

  • vergelijkingen van de vorm `a_nx^n + a_(n-1)x^(n-1)+...+a_2x^2+a_1x+a_0=0` oplossen met complexe getallen.

Voorkennis:

  • werken met complexe getallen, ook in de poolvoorstelling;

  • de formule van Euler toepassen bij de schrijfwijze van complexe getallen;

  • met complexe getallen rekenen.

verder | terug