Complexe getallen > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Verwerken

Opgave 7

Los op. Schrijf de oplossingen in de vorm `r*text(e)^(varphi text(i))` .

a

`z^5=1`

b

`3z^3=text(-)24`

Opgave 8

Los de volgende vergelijkingen exact op in .

a

z 3 = i

b

z 4 = - 16

c

z 2 = -i

d

z 3 = - 27 i

e

z 4 = - 8 + 8 i 3

f

i z 2 = 0,5

Opgave 9

Los de volgende vergelijkingen op in . Geef waar nodig benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

a

( z - i ) 4 = 1

b

3 z 2 + z + 3 = 0

c

z 2 = 8 + 6 i

d

`(z + 1 - 2text(i))^3 = text(-)2sqrt(3)+2text(i)`

e

2 z 2 + 4 i z = 1

f

z 8 + 15 z 4 - 16 = 0

Opgave 10

Los de volgende vergelijkingen exact op in .

a

3 z + 2 i = 4 i z

b

( z - 1 ) 2 = 2 i

c

z 6 = - 27

d

( z + 4 i ) ( z - 4 i ) = 16

Opgave 11

Los op z 2 = i i .

verder | terug